Vykdomos programos

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „BORUŽĖLĖS TAKUČIU“
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA „SVEIKATOS LABIRINTAS“
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“  SVEIKATOS STIPRINIMO 2014-2018 M. PROGRAMA