KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MOKINIŲ 2019 METŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MOKINIŲ 2018 METŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“  MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017-2018 MOKSLO METŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ MOKYKLOS, 2017-2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Parsisiųsti PDF formatu

DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS PAŽYMOS FORMĄ NR. 094/A "MEDICININĖ PAŽYMA DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ, DARBO BIRŽĄ AR UGDYMO INSTITUCIJĄ"

Parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS RAŠTAS DĖL NAUJOS FORMOS  MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

Parsisiųsti PDF formatu

MULTISENSORINĖ APLINKA-GERESNEI JŪSŲ SVEIKATAI

                                                                                                                                          Parsisiųsti DOCX formatu

ELGESIO REKOMENDACIJOS UGDYMO ĮSTAIGOMS DĖL NUSTATYTŲ CHROMO KONCENTRACIJOS DIRVOŽEMYJE VIRŠIJIMŲ 

Parsisiųsti PDF formatu

TĖVELIAI, PASIRŪPINKITE SAVO VAIKŲ DANTUKAIS!

Parsisiųsti PDF formatu

SAUGUS ELGESYS PRIE VANDENS TELKINIŲ

SAUGAUS EISMO PATARIMAI