KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  „BORUŽĖLĖ“ MOKINIŲ 2018 METŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“  MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017-2018 MOKSLO METŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ MOKYKLOS, 2017-2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

NEMOKAMŲ VEIKLŲ KLAIPĖDOJE KALENDORIUS "IR KŪNUI, IR SIELAI"(2020 m. sausio mėn.)

 KLAIPĖDIEČIŲ ŠEIMOS KVIEČIAMOS Į NEMOKAMUS GRUODŽIO MOKYMUS, VEIKLAS, KONSULTACIJAS (2019 m. gruodžio mėn.)

DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Parsisiųsti PDF formatu

DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS PAŽYMOS FORMĄ NR. 094/A "MEDICININĖ PAŽYMA DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ, DARBO BIRŽĄ AR UGDYMO INSTITUCIJĄ"

Parsisiųsti PDF formatu

MULTISENSORINĖ APLINKA-GERESNEI JŪSŲ SVEIKATAI

                                                                                                                                          Parsisiųsti DOCX formatu

ELGESIO REKOMENDACIJOS UGDYMO ĮSTAIGOMS DĖL NUSTATYTŲ CHROMO KONCENTRACIJOS DIRVOŽEMYJE VIRŠIJIMŲ 

Parsisiųsti PDF formatu

 

TĖVELIAI, PASIRŪPINKITE SAVO VAIKŲ DANTUKAIS!

Parsisiųsti PDF formatu