KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  „BORUŽĖLĖ“ MOKINIŲ 2018 METŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“  MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017-2018 MOKSLO METŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ MOKYKLOS, 2017-2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

  KLAIPĖDIEČIŲ ŠEIMOS KVIEČIAMOS Į NEMOKAMUS BIRŽELIO MOKYMUS, VEIKLAS, KONSULTACIJAS! (2019 m. rugsėjo mėn)                                                                                                                                                                        NEMOKAMŲ VEIKLŲ KLAIPĖDOJE KALENDORIUS "IR KŪNUI, IR SIELAI" (2019 m. spalio mėn.)                              NEMOKAMOS SPALIO MĖN. SVEIKATINIMO VEIKLOS:  DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

                                                                                                                                                                                   Parsisiųsti PDF formatu

DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS PAŽYMOS FORMĄ NR. 094/A "MEDICININĖ PAŽYMA DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ, DARBO BIRŽĄ AR UGDYMO INSTITUCIJĄ"

Parsisiųsti PDF formatu

MULTISENSORINĖ APLINKA-GERESNEI JŪSŲ SVEIKATAI

                                                                                                                                          Parsisiųsti DOCX formatu