KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  „BORUŽĖLĖ“ MOKINIŲ 2018 METŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“  MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017-2018 MOKSLO METŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ MOKYKLOS, 2017-2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

Parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDIEČIŲ ŠEIMOS KVIEČIAMOS Į NEMOKAMUS BIRŽELIO MOKYMUS, VEIKLAS, KONSULTACIJAS! (2019 m. birželio mėn.)

DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

                                                                                                                                                                                          Parsisiųsti PDF formatu

MULTISENSORINĖ APLINKA-GERESNEI JŪSŲ SVEIKATAI

                                                                                                                                          Parsisiųsti DOCX formatu