KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
   1. Virginija Ubartienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
   2. Agnė Kareivienė pirmininko pavaduotoja, logopedė
   3. Lina Stonkuvienė sekretorė, raštinės administratorė
   4. Birutė Jonkuvienė narė, ūkio dalies vedėja
   5. Jurgita Gridziuškienė narė, tėvų atstovė
   6. Rūta Šopienė narė, tėvų atstovė

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA

 Eil. Nr.      Vardas, pavardė                         Pareigos
     1. Regina Dimienė pirmininkė, direktorė
     2. Janina Vyšniauskienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
     3. Regina Chochulia narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
     4. Aistė Raudonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
     5. Jurgita Mikalauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
     6. Vaida Šniaukštienė narė, neformaliojo švietimo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
     7. Inesa Raudonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
     8. Stanislava Verutė Torokvėjienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
     9. Virginija  Ubartienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
   10. Jūratė Kadagienė narė, meninio ugdymo mokytoja
   11. Agnė Kareivienė narė, logopedė

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ METODINĖ TARYBA

Eil. Nr.      Vardas, pavardė                         Pareigos
1. Janina Vyšniauskienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Jurgita Mikalauskienė pirmininko pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Agnė Kareivienė sekretorė, logopedė
4. Inesa Raudonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Jūratė Kadagienė narė, meninio ugdymo mokytoja
6. Vaida Šniaukštienė narė, neformaliojo švietimo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil.Nr. Vardas, pavardė                      Pareigos
1. Janina Vyšniauskienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Agnė Kareivienė pirmininko pavaduotoja, logopedė
3. Aistė Raudonienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Regina Chochulia narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Stanislava Verutė Torokvėjienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Inesa Raudonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Regina Dimienė pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė
2. Inesa Raudonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
3. Stanislava Verutė Torokvėjienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
4. Virginija Ubartienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė
5. Birutė Jonkuvienė narė, ūkio dalies vedėja, Mokyklos tarybos atstovė
6. Jūratė Zbarauskienė narė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
7. Ramunė Zavtrikovienė narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė.

 

SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO IR INFORMACIJOS SKELBIMO ATSAKINGI ASMENYS

Eil. Nr.    Vardas, pavardė                      Pareigos, sritys ir atsakomybė
1. Regina Dimienė Direktorė – už veiklą (nuostatai, planavimo dokumentai, vadovų darbotvarkė, bendros žinios apie įstaigą)
2. Janina Vyšniauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – už  veiklą (veiklos sritys – vykdomos programos, tradicijos ir pasiekimai, naujienos), grupės
3. Birutė Kekienė Specialistė – už veiklą (darbo užmokestis,  biudžeto išlaidų vykdymo, sąmatos vykdymo ataskaitų rinkiniai ir finansinių ataskaitų rinkiniai)
4. Lina Stonkuvienė Raštinės administratorė  – už struktūrą ir kontaktus, paslaugos (viešosios ir administracinės paslaugos), nuorodos, laisvos vietos, korupcijos prevencija
5. Birutė Jonkuvienė Ūkio dalies vedėja – už veiklą (viešieji pirkimai, civilinė sauga)

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BORUŽĖLĖ” ANTIKORUPCINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė                        Pareigos
1. Regina Chochulia pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2. Lina Stonkuvienė sekretorė, raštinės administratorė
3. Aistė Raudonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DARBO TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Birutė Jonkuvienė pirmininkė, ūkio dalies vedėja
2. Stanislava Verutė Torokvėjienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Jurgita Mikalauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ TĖVŲ KOMITETAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Jurgita Gridziuškienė pirmininkė, „Drugelių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
2. Erika Persijanova pirmininko pavaduotoja, „Žiogelių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
3. Gaivilė Kasap sekretorė, „Bitučių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė
4. Rūta Šopienė narė, „Skruzdėlyčių“ gr. tėvų komiteto pirmininkė