VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas:

 • Atlieka vaikų sveikatos stebėseną;
 • Teikia informaciją įstaigos vadovui apie nelaimingą atsitikimą ir jo priežastis nedelsiant po įvykio;
 • Vykdo sveikatos stiprinimo veiklas- konsultuoja darbuotojus, vaiko tėvus, vaiko sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Moko vaikus higienos įgūdžių;
 • Organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, užsiėmimus vaikams sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Renka vaikų profilaktinių patikrinimų ir sergamumo duomenis ir teikia informaciją apie gydytojų rekomendacijas, analizuoja vaikų sergamumą;
 • Atsako už sveikatos saugos organizavimą ir vykdymą;
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą, prižiūri pirmosios pagalbos rinkinius;
 • Kontroliuoja maisto produktų kokybę, sandėliavimo sąlygas bei maisto ruošimo ir išdavimo procesą;
 • Rengia dienos valgiaraštį pagal perspektyvinį valgiaraštį;
 • Registruoja užkrečiamąsias ligas, teikia informaciją įstaigos vadovui, organizuoja ir koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktines priemones.

Kontaktai:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Eglė Leonaitė, tel. (8 46)  314757

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų bei kitų komunikacijos sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti; Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti; Teikia metodinę pagalbą mokytojams, vaikų tėvams.

Kontaktai:

Logopedė Agnė Kareivienė Tel. (8 46)  314757

Darbo laikas:

Pirmadienis     8.00-12.24
Antradienis      8.00-12.24
Trečiadienis     8.00-12.24
Ketvirtadienis   8.00-12.24
Penktadienis    8.00-12.24

PSICHOLOGO PAGALBA

Psichologo funkcijos:

 • įstaigos darbuotojų, vaikų ir jų tėvų konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vaiko elgesio stebėjimas įstaigoje ir rekomendacijų teikimas įstaigos bendruomenei.

Kontaktai:

Psichologė Vilma Šamonskienė

Pedagoginės psichologinės tarnybos tel. (8 46) 34 22 53, el. p. vilma.psichologe@gmail.com

 

PAPILDOMOS TĖVŲ APMOKAMOS PASLAUGOS

1. Šokių pamokėlės– šokių studija „Klaipėdos žingsnis”, Tel. +370 612 24511

2. Anglų kalbos pamokėlės – organizatorius „Kalba.Lt“, Tel. +370 620 22012