Naujienos

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-10-30

 

Posėdis įvyko 2020-10-29, 10.00 val.

Dalyvavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Asta Dirgėlienė, Vyriausiasis patarėjas Deividas Petrolevičius, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Rožė Perminienė, Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės veiklos poskyrio vedėjas Marius Poimanskis, Šveitimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė.

Posėdžio pirmininkas – Andrius Dobranskis, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius (toliau – koordinatorius), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Posėdžio sekretorius – Žilvinas Vainora, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės veiklos poskyrio vyr. specialistas.

SVARSTYTA.

           Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė informavo, kad švietimo skyrius gavo tėvų paklausimų dėl galimybės nevesti ikimokyklinio amžiaus vaikus į ugdymo įstaigas. Tėvai turi galimybę juos prižiūrėti namuose ir sutinka mokėti abonentinį mokestį, bet prašo leisti daugiau kaip 5 dienas nelankyti ugdymo įstaigos neišbraukiant vaikų iš sąrašų.

Nutarta:

Pritarti siūlymui leisti nevesti ikimokyklinio amžiaus vaikus į ugdymo įstaigas daugiau kaip 5 dienas neišbraukiant vaikų iš sąrašų su sąlyga, kad tėvai sutinka mokėti abonentinį mokestį.“