Naujienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS "DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ"

Parsisiųsti WORD formatu

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RAŠTAS DĖL INFORMACIJOS, SKELBIAMOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVETAINĖJE, NAUDOJIMO

Parsisiųsti PDF formatu