Naujienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS RAŠTAS "DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ KARANTINO LAIKOTARPIU"

ALGORITMAI KAIP ELGTIS COVID-19 METU

Parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS "DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ"

Parsisiųsti DOCX formatu

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RAŠTAS DĖL INFORMACIJOS, SKELBIAMOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVETAINĖJE, NAUDOJIMO

Parsisiųsti PDF formatu