„Skruzdėliukų“  grupė  (1- 3 metų)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:   Aistė Raudonienė ir Inesa Raudonienė

Skruzdėlyčių dainelė

muz. ir žodž. Jūratės Zbarauskienės

Kas ten krebžda krepšt, krepšt?
Kas ten brazda brakšt, brakšt?
Tai mažiukai vabaliukai
Tie šaunuoliai skruzdėliukai.
Jie šapelį neš, neš
Ir namelį ręs, ręs
Ir pakvies sau į svečius
Tik gerus, gerus vaikus.

 

„Skruzdėlyčių“ šūkis

Skruzdėliukai mes maži,
Bet labai, labai geri.

 

„Žiogelių“ grupė ( 3-4 metų)   

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Virginija Ubartienė ir Regina Chochulia

Žiogų dainelė
muz. ir žodž. Jūratės Zbarauskienės
Tapu, tapu žiogas eina,
Tuoj užgros jis smagią dainą,
Priedainis:
Džyru, džyru tra-lia-lia,
Tai dainelė ir visa.
Trepu, trepu trepsi koja,
Smuikeliu smagiai džyruoja
Priedainis
Kai žiogai visi užgrojo,
Visos varlės išsižiojo.
„Žiogelių“ šūkis
Saulutė patekėjo,
Vaikučiai sugūžėjo,
Kaip tie žali žiogeliai,
Pasklido jie pievelėj
Mūsų siekiai dideli,
Mes visi labai linksmi,
Šokinėkit, kaip žiogai,
Būsite sveiki vaikai.
Bitučių“ grupė  ( 4-5 metų)   

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Stanislava Verutė Torokvėjienė ir Inesa Raudonienė

Bitučių  ratelis
muz. ir žodž. Jūratės Zbarauskienės
Zur-zur-zur bitutė skrenda,
Į saulėtą, žalią lanką.
Ji medučio daug pririnks,
Ir vaikučius pavaišins.
Zur-zur-zur maži sparneliai,
Neša į saulutės šalį.
Kur gėlytės, kur vaikai,
Šoka pievoje linksmai.

„Bitučių“ šūkis

Bitė sako: „Labas rytas“,
Laukia darbas nematytas,
Piešim, šoksim ir dainuosim,
Jei reikės draugus paguosim.
Aš ir tu
Aš ir tu
Žaisime visi kartu.

 

Drugelių“ grupė    ( 5-7 metų)  

Priešmokyklinės ugdymo grupės mokytoja Jurgita Mikalauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir priešmokyklinės ugdymo grupės mokytoja  Regina Chochulia

 

Drugelių dainelė     
muz.ir žodž. Jūratės Zbarauskienės
Kai maži vaikučiai
Po pievelę braidė
Daug mažų drugelių
Tarp gėlyčių skraidė
Priedainis: Tai aukštai
Tai žemai
Tai drugelių šimtai
Jie linksmai plasnoja
Su gėlytėm žaidžia
Gaudė pievų vėją
Supos ant gėlių
Priedainis : Tai aukštai
Tai žemai
Tai drugelių šimtai
O vaikučiai džiaugės
Su drugiais plasnoja
Mamos jiems šypsojos
Buvo taip smagu
Priedainis:. Tai aukštai
Tai žemai
Tai drugelių šimtai

 

„Drugelių“ šūkis

Trys drugeliai skraidė
Draugiškai jie žaidė
Dar atskrido keturi, penki, šeši…ir t.t.
Daug drugelių mūs būry!!!