KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 2016–2018 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMA