KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2018 M.
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2017 M.