Viešieji pirkimai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2017 M.
 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2017 M.